Våren 2010 startet Arne Rød arbeidet med båthavn på Båsløkka. Båthavna var endelig godkjent for 39 båtplasser. Oppdragsgiver var Tangen bryggesameie.

Det skulle senere vise seg at dette bare var 1. byggetrinn. Senere ble det lagt ut en bølgebryter som beskytter de ytre båtplassene.

Som en ser av bildene besto mye av jobben i å lage en god fergekai for Jutøya.