Her er resultatregnskap, balanse og revisors notater.