Den gamle brygga hadde 4 tinglyste båtplasser og plass til Svein Pedersens  taxibåt. I tillegg ble den brukt til bading og den var selvfølgelig anløpskai for Jutøya (fergen).